Dit Pracht

Disclaimer

Kamer van Koophandel
Dit Pracht is onze handelsnaam. Dit Pracht staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te —— onder nummer ———–.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Dit Pracht kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Dit Pracht en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Dit Pracht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die verwijzen naar de site van Dit Pracht.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Dit Pracht omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.